15e Nederlandse Masters Club Meet 2024

Zondag 22 sept in Sportcomplex Koning Willem-Alexander te Hoofddorp  
(25 m, 8 banen, aanvang inzwemmen: 13.00 uur, aanvang wedstrijd: 13.30 uur)

Hoi mede-masters,

Een tijdje geleden heeft Marian via de ‘Masters De Geul wedstrijd’-groepsapp al een keer geïnventariseerd of er voldoende animo zou zijn voor deze team-wedstrijd. Toen waren er
ongeveer 6 geïnteresseerden. Inmiddels hebben er nog een aantal mensen aangegeven misschien toch ook wel mee te willen doen, vandaar deze wat serieuzere inventarisatie.

Wat is de Nederlandse Masters Club Meet?

De gedachte achter de Nederlandse Masters Clubmeet is, om naast de individuele Masters Wedstrijden, een echte teamwedstrijd te organiseren voor Masters. Samen als club strijden om de beste vereniging van Nederland te worden!

Voor wie?

Zwemmers en zwemsters uit de officiële Masters Leeftijdsgroepen kunnen hier aan deelnemen. De teamgrootte is minimaal 7 en maximaal 13 deelnemers. Verenigingen kunnen met meerdere
teams deelnemen. Deelnemers kunnen slechts in één team starten.

Teamsamenstelling
 1. Een team bestaat uit: Minimaal 7 en maximaal 13 personen (van jaargang 2004 of ouder) van één vereniging.
 2. De teamsamenstelling (aantal heren, aantal dames en verdeling over de leeftijdsgroepen) is vrij.
 3. Elk team levert verplicht 1 official, deze wordt een gratis buffet aangeboden.
 4. Per persoonlijk nummer mogen per team maximaal 3 zwemmers worden ingeschreven.
 5. Men kan maar voor 1 team uitkomen en mag maximaal 4x starten (inclusief estafette).
Puntentelling teams
 1. Iedere gezwommen tijd wordt omgezet in punten. De punten zijn gerelateerd aan de meest recente Masters wereldrecordlijsten. Hoe dichter de prestatie bij een wereldrecord ligt, hoe
  meer punten dit zal opleveren. De wereldrecordtijd van de betreffende leeftijdscategorie wordt gedeeld door de gezwommen tijd en met 100 vermenigvuldigd.
 2. Bij diskwalificatie worden geen punten toegekend.
 3. Voor individuele nummers tellen de punten van de 2 beste zwemmers per club per programmanummer mee voor de puntentelling. Wanneer een club geen zwemmer heeft of deze wordt gediskwalificeerd, zal dit 0 punten opleveren.
Kosten
 1. Inschrijfkosten (inclusief entree, starts, estafettes, 1 startlijst) zijn € 100,- per team.
 2. De verschuldigde startgelden zijn verschuldigd bij inschrijving.
 3. Warm buffet inclusief 1 consumptie € 20,00 per deelnemer bij voorinschrijving, graag een bericht aan de organisatie indien vegetarisch.
Inschrijving
 • Via onderstaand formulier
 • Sluiting inschrijving: uiterlijk vrijdag 9 augustus 2024

We hopen op zoveel mogelijk enthousiaste inschrijvingen, zodat we als team aan deze wedstrijd kunnen meedoen en op alle nummers minimaal 2 zwemmers kunne inschrijven!
Voor vragen kunnen jullie ons terecht (via: estafettes.masters.degeul@gmail.com).

Groetjes,
Jeff, Maarten, Marijke en Marian


Aanmelding 15e Nederlandse Masters Club Meet 2024

 • Geef hieronder per programmanummer aan hoe graag je het wilt zwemmen:
 • Na programma 06 is er een pauze.
 

Verificatie