Algemeen

Onze afdeling Aangepast zwemmen richt zich op zwemmers met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. Sinds 2009 maakt deze groep zwemmers deel uit van onze vereniging en de afdeling is onderverdeeld in een groep kinderen en volwassenen.

De kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar, met een verstandelijke- en/of een lichamelijke beperking, kunnen hier terecht, evenals kinderen die via de reguliere methode niet kunnen leren zwemmen. Zij krijgen watergewenning en zwemles door vrijwilligers. Deze lessen worden één op één gegeven. De kinderen oefenen voor het A en B certificaat, dus geen diploma! Bij het certificaat wordt een brief afgegeven. Zodra de kinderen er aan toe zijn wordt er afgezwommen voor het certificaat. In overleg met de vrijwilligers kan bepaald worden of het kind in staat is om na certificaat B via de reguliere zwemles te oefenen om het reguliere A diploma te gaan behalen.

Ook voor volwassenen met een beperking bestaat er bij ons de mogelijkheid om te komen zwemmen. Voor zowel zwemmers met een verstandelijke beperking als voor mensen met een tijdelijke of chronische lichamelijke beperking. Deze twee groepen doen ieder een kwartier oefeningen in het water, onder deskundige begeleiding. Op deze avond is er altijd een vrijwilliger aanwezig als toezichthouder.