Commissie

De commissie Aangepast zwemmen organiseert en coördineert het aangepast zwemmen. Zij vergadert indien nodig en bestaat uit een voorzitter, secretaris, de drie coördinatoren van de zwemlessen op woensdagmiddag en het volwassen zwemmen op woensdagavond, een algemeen lid en de administrator.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon Aangepast zwemmen via contactpersoon Aangepast zwemmen.