Sponsoring

Waar sporten als ontspanning en vrijetijdsbesteding een steeds belangrijkere plaats in onze maatschappij in neemt, blijft het voor verenigingen lastig om hun activiteiten te bekostigen. Ons doel is om de zwemsport in Papendrecht voor iedereen financieel toegankelijk te maken en te houden, daarom kan ook De Geul niet zonder de ondersteuning van haar sponsoren.

Daarnaast houden ook steeds meer bedrijven zich bezig met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) om op die manier het (lokale) maatschappelijke belang te ondersteunen. Sponsoring kan hier een onderdeel van zijn.

Uiteraard willen wij als tegenprestatie voor uw bijdrage graag helpen bij het profileren van uw bedrijf door middel van advertenties in bijvoorbeeld ons clubhuis, bij wedstrijden en op de website. Er zijn diverse mogelijkheden, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het sponsoren van een evenement als de zwemvierdaagse of een wedstrijd. Informeer naar de mogelijk heden via sponsoring@zvdegeul.nl of neem contact op met het bestuur.

Onderstaande sponsoren steunen zwemvereniging De Geul