Sport- en Cultuurfonds 18+

Als zwemvereniging willen we mensen voor wie een lidmaatschap van onze vereniging wellicht door financiële omstandigheden niet haalbaar is of blijft, wijzen op onderstaand bericht van de gemeente Papendrecht.

Papendrecht/Dordrecht, 2 april 2024

Aan de Papendrechtse sportverenigingen en culturele instellingen

De gemeente Papendrecht heeft besloten om het Sport- en Cultuurfonds 18+ te continueren. Met dit fonds kunnen bewoners van 18 jaar en ouder met een laag inkomen deelnemen aan sport en cultuur. Bewoners met een inkomen van maximaal 140% van het wettelijke sociaal minimum komen in aanmerking.

Uitvoering

De uitvoering wordt vanaf 1 april 2024 gedaan door de Stichting Leergeld Drechtsteden. Deze stichting is ook actief om kinderen van 4 tot 18 jaar te ondersteunen bij deelname aan sport, school en cultuur.

Voorwaarden

Per deelnemer aan het fonds is per kalenderjaar een bedrag van € 250 beschikbaar. Dit kan worden gebruikt voor het lidmaatschap van een Papendrechtse sportvereniging of culturele activiteit/instelling. Als je van zo’n vereniging of instelling lid bent, kun je maximaal € 75 besteden aan bijbehorende benodigdheden. Het geld kan niet gebruikt worden voor entreekaartjes van sportwedstrijden of een bezoek aan een museum, theater, bioscoop, concert etc.

Extra informatie en communicatie

Wanneer u met ledenwerving bezig bent, kunt u mogelijke leden op deze regeling wijzen. De ouders van kinderen die al gebruik maken van Leergeld worden actief over dit fonds geïnformeerd. Voor meer informatie (bijvoorbeeld wat de inkomensgrenzen precies zijn) kunt u het beste kijken op de website www.leergelddrechtsteden.nl en zoeken bij 18+.