Aangepast zwemmenCorona

Aangepast Zwemmen gaat voor de officiële diploma’s!

Al vele jaren geven de vrijwilligers van de afdeling Aangepast Zwemmen zwemles aan kinderen die vanwege hun beperking niet mee kunnen komen in de reguliere zwemlessen. Door tijdens de lessen deze zwemmers één op één in het water te begeleiden leren zij in hun eigen tempo en naar eigen vermogen dingen als de schoolslag, rugslag enz. Het doel hierbij is om deze kinderen zwemvaardig te krijgen en ze zo met vrienden/vriendinnen of

bijvoorbeeld op vakantie lekker en veilig van het zwembad te kunnen laten genieten. De periode van lessen werd afgesloten met het behalen van een door De Geul uitgegeven certificaat.

Het is echter al lange tijd een wens van zowel de vrijwilligers als de vereniging om deze kinderen na hun vaak jarenlange inzet te kunnen belonen met het echte, officiële zwemdiploma van de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s). Hiervoor wordt nu de samenwerking gezocht met de professionele instructeurs van Sportcentrum Papendrecht. Om deze stap mogelijk te maken waren we echter o.a. op zoek naar financiële ondersteuning, deze hebben we nu gevonden dankzij de Stichting Old Grand-Dad club. Deze landelijke stichting ondersteunt jaarlijks vele initiatieven en projecten om kinderen met een handicap te laten sporten en bewegen.

Enkele maanden terug kwamen we als bestuur in contact met ‘golfende grootvader’ Leo Vermeer. Via hem hebben we de stichting op de hoogte gebracht van onze plannen wat resulteerde in een door hen positief beoordeelde aanvraag voor een financiële ondersteuning. Dit betekent dat we na de zomervakantie ook echt aan de slag kunnen!

Afgelopen vrijdag, 1 juli, werd de donatie symbolisch uitgereikt door Leo Vermeer aan Leny Visser en Peter Booister (resp. bestuurslid en coördinator) van het Aangepast Zwemmen. Ook Jeff van Loon, die namens het bestuur de contacten rondom de aanvraag heeft gedaan was hierbij aanwezig.

Namens alle Geulers : heel veel dank aan de Old Grand-Dads!

(www.oldgranddad.nl)