Estafettes 20e ONMKlb

This content has been archived. It may no longer be relevant

Beste masters van De Geul,

De vorige ONMK (mei 2023 in Amersfoort) voelt als super lang geleden, maar gelukkig staat de volgende eindelijk weer op de planning: 2 t/m 5 mei 2024 in Eindhoven!  In Amersfoort hebben we met 11 masters (9 dames en 2 heren) meegedaan aan de diverse estafettes, waarbij we op 4 van de 6 ingeschreven estafettes in de prijzen gevallen zijn. Het zou leuk zijn, als we ook in Eindhoven weer kunnen deelnemen aan de diverse estafettes, waardoor we hopelijk zowel individueel, als in teamverband in de prijzen mogen vallen.

Om de verdeling van de estafettes weer zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zullen deze wederom worden ingedeeld door de estafette-commissie. Deze ONMK-estafette-commissie bestaat uit Jeff, Maarten, Marijke en Marian.

Binnen de mensen die zich voor een bepaalde estafette hebben opgegeven zullen zoveel mogelijk 4-tallen worden samengesteld. Als er bijvoorbeeld nog één persoon mist, zullen we nog gaan rondvragen of er nog iemand wil aansluiten. Maar het zal niet altijd mogelijk zijn een team of meerdere teams te vormen binnen de inschrijvingen, wat betekent, dat je waarschijnlijk niet in alle estafettes (van je eerste keus) zal kunnen worden ingedeeld. Wanneer je hebt aangegeven dat je voor een bepaalde estafette beschikbaar bent, kan je je hiervoor niet meer terugtrekken.

Voor de indeling wordt van iedereen gekeken naar zijn/haar voorkeuren en naar de snelste tijden vanaf 1 mei 2022 (dit is ook de limietperiode welke door de organisatie wordt aangehouden) om een zo eerlijk mogelijke verdeling te kunnen maken. De estafettes zullen in zo snel mogelijke combinaties worden ingedeeld, maar de kans op een medaille is altijd lastig in te schatten. Meestal is de kans het grootst in een zo hoog mogelijke leeftijdscategorie met een bij elkaar zo laag mogelijke leeftijd tegen de grens daarvan aan. Daarnaast proberen we onze teams niet in eenzelfde categorie uit te laten komen, zodat we niet tegen elkaar hoeven te strijden om de medailles.

Ook deze keer is er weer de mogelijkheid om maximaal 1 volledig ingedeelde estafette aan te melden. Daarnaast kun je aangeven voor welke estafettes je verder nog beschikbaar bent. Deze zullen dan volgens de hierboven beschreven procedure worden ingedeeld.

Na het rondmailen van de concept indeling van de estafettes is het niet meer mogelijk je terug te trekken uit een van deze estafettes. Alleen eventuele foutjes kunnen hierin op aanvraag nog worden gecorrigeerd.

Voor ons van belang zijnde bepalingen ONMK-estafettes:
 • Leeftijdsgroepen: 80+, 100+, 120+, 160+, 200+, 240+, 280+, 320+, 360+ enz.
 • Per vereniging kunnen meerdere estafetteploegen worden ingeschreven op een programmanummer.
 • Per programmanummer kan een deelnemer/-ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen.
 • Aan de inschrijftijden voor de estafette worden de volgende eisen gesteld, waar onderscheid in de eisen wordt gemaakt naar afstand:
  1.  Voor 4 x 100m en 4 x 200m estafettes geldt dat de tijden van de zwemmers moeten voldoen aan dezelfde eisen als die worden gesteld aan de inschrijftijden voor de individuele afstanden, zoals gesteld in Hoofdstuk 2.2. Tevens is toegestaan om een estafette in te schrijven, die binnen de limietperiode in dezelfde teamsamenstelling een tijd heeft gezwommen op de betreffende afstand.
  2.  Voor 4 x 50m hoeven teamleden geen officiële tijd te hebben gezwommen op de betreffende afstand. Wel dient er met een realistische totaaltijd van de estafette te worden ingeschreven.
 • Bij alle estafettes bepaalt het totaal van de leeftijden per 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt in welke leeftijdsklasse uitgekomen wordt.
 • Vervangingen in de estafetteploeg zijn alleen toegestaan indien de estafette van hetzelfde geslacht (dames, heren of gemengd) is en de leeftijdsgroep hetzelfde blijft.
Estafettes ONMK lb
2 t/m 5 mei 2024 Eindhoven:
 • 15           4x 200m vrije slag       vrijdag einde middagprogramma
 • 18           4x 100m vrije slag        zaterdag einde ochtendprogramma
 • 28           4x 50m wisselslag       zaterdag einde middagprogramma
 • 31           4x 100m wisselslag     zondag einde ochtendprogramma
 • 41           4x 50m vrije slag          zondag einde middagprogramma
Wat we van jullie willen weten:
 • Voor welke estafette(s) ben je beschikbaar naast de eventueel zelf reeds ingedeelde estafette?
 • Welke estafette heeft je voorkeur, welke 2de en 3de?
 • Welke slag heeft je voorkeur in de wisselslag, welke als 2de, enz. (in principe zal de snelste samenstelling worden gemaakt, dus kan niet altijd iedereen zijn/haar voorkeursslag zwemmen)
Inschrijving:
 • Via onderstaand formulier
 • Sluiting inschrijving estafettes: uiterlijk 15 maart 2024

We hopen op zoveel mogelijk enthousiaste inschrijvingen voor de estafettes, zodat we een aantal leuke teams kunnen samenstellen!
Voor vragen kunnen jullie uiteraard bij ons terecht (via: Estafettes.masters.degeul@gmail.com).

Groetjes,

Jeff, Maarten, Marijke en Marian


Aanmelding estafettes voor de 20e ONMKlb

 • Ik ben beschikbaar voor de volgende estafettes:
 • Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende estafette(s)
 • Heb je je opgegeven voor een wisselslag estafette? Dan willen we graag van je weten wat je voorkeursslag is.
 

Verificatie