Estafettes ONMKlb 2022

This content has been archived. It may no longer be relevant

Beste masters van De Geul,

De groep masters die meedoet aan de ONMK’s wordt steeds groter. Dit is natuurlijk super goed, leuk en gezellig!! Maar om de verdeling van de estafettes zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, is besloten om vanaf nu hiervoor een kleine commissie op te stellen. Deze ONMK-estafette-commissie bestaat uit Jeff, Marian en Nanda.

Indelen in een zo snel mogelijke estafette kan wel, maar de kans op een medaille is altijd lastig in te schatten. Meestal is de kans het grootst in een zo hoog mogelijke leeftijdscategorie met een bij elkaar zo hoog mogelijke leeftijd tegen de grens daarvan aan.

Voor verzoekjes staan we altijd open, er is alleen geen garantie dat we hieraan tegemoet kunnen komen.

We proberen de snelste combinatie te maken binnen een leeftijdscategorie, maar er zijn ook mensen die het gewoon leuk vinden om met anderen een estafette te kunnen zwemmen en daarin dan uiteraard wel zo goed mogelijk met elkaar willen presteren.

Binnen de mensen die zich voor een bepaalde estafette hebben opgegeven zullen zoveel mogelijk 4-tallen worden samengesteld. Als er bijvoorbeeld nog één persoon mist, zullen we nog gaan rondvragen of er nog iemand wil aansluiten. Maar het zal niet altijd mogelijk zijn een team of meerdere teams te vormen binnen de inschrijvingen, wat betekent, dat je waarschijnlijk niet in alle estafettes (van je eerste keus) zal kunnen worden ingedeeld.

Voor de indeling wordt van iedereen gekeken naar de snelste tijden vanaf 2021 om een zo eerlijk mogelijke verdeling te kunnen maken. Als je dus in een zo snel mogelijke estafette ingedeeld wil worden, willen jullie een soort van verplichten ervoor te zorgen om een recente tijd te hebben staan. Hiervoor zijn nog een aantal mogelijkheden; zie de mail van Erica op 7-3-2022.
Daarnaast zal ook je PR en andere redelijk recente tijden in de verdeling worden meegenomen in een overzichtje.

Voor ons van belang zijnde bepalingen ONMK-estafettes:
 • Leeftijdsgroepen: 80+, 100+, 120+, 160+, 200+, 240+, 280+, 320+, 360+ enz
 • Per vereniging kunnen meerdere estafetteploegen worden ingeschreven op een nummer.
 • De deelnemers in een estafette behoeven geen officiële tijd in de limietperiode op de betreffende afstand te hebben gezwommen. Wel dient er met een realistische totaaltijd van de estafette te worden ingeschreven.
 • Let op! Bij alle estafettes bepaalt het totaal van de leeftijden per 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt in welke leeftijdsklasse uitgekomen wordt. Estafettes met één of meer 20-plussers kunnen geen WMR of EMR vestigen en komen ook niet in aanmerking voor plaatsing in LEN- of FINA ranglijsten.
 • Per programmanummer kan een deelnemer/-ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen.
 • Vervangingen in de estafetteploeg zijn alleen toegestaan indien de estafette van hetzelfde geslacht (dames, heren of gemengd) is en de leeftijdsgroep hetzelfde blijft.
  Estafettes ONMK lb 5 t/m8 mei 2022 Eindhoven:
 • 16           4x 200m vrije slag           vrijdag einde middagprogramma
 • 19           4x 100m wisselslag        zaterdag einde ochtendprogramma
 • 29           4x 50m vrije slag             zaterdag einde middagprogramma
 • 32           4x 100m vrije slag           zondag einde ochtendprogramma
 • 42           4x 50m wisselslag          zondag einde middagprogramma
Wat we van jullie willen weten:
 • Voor welke estafette ben je beschikbaar?
 • Welke estafette heeft je voorkeur, welke 2de en 3de?
 • Welke slag heeft je voorkeur in de wisselslag, welke als 2de, enz. (in principe zal de snelste samenstelling worden gemaakt, dus kan niet altijd iedereen zijn/haar voorkeursslag zwemmen)
 • Wil je graag in een zo snel mogelijk team ongeacht de leeftijdscategorie?
Inschrijving:
 • Via onderstaand formulier
 • Sluiting inschrijving : uiterlijk 21 maart

We hopen op zoveel mogelijk enthousiaste inschrijvingen voor de estafette, zodat we er een aantal leuke teams van kunnen samenstellen!
Voor vragen kunnen jullie uiteraard bij ons terecht.

Groetjes,

Jeff, Marian en Nanda


Aanmelding estafettes voor ONMKlb 2022

 • Heb je je opgegeven voor de wisselslag estafette? Dan willen we graag van je weten welke voorkeur slag je hebt.
 

Verificatie