Nieuws

De Geul is ‘WBTR-proof’

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Dit betekende voor ons als bestuur van De Geul het begin van een traject voor de implementatie ervan binnen onze vereniging. De meeste zaken hiervan zijn voor de leden niet of nauwelijks zichtbaar en bestaan uit het vastleggen van de processen rondom besluitvorming en verantwoordelijkheden.

De laatste stap in het hele proces was een (verplichte) wijziging van de statuten van onze vereniging, zodat ook deze aansluiten bij de vernieuwde wetgeving. Nadat de ALV in twee rondes unaniem akkoord was gegaan met de nieuwe statuten was vanmiddag het moment om ze bij de notaris te ondertekenen.
Hoewel er voor het zwemmen niets verandert, sluiten we als bestuur er een belangrijk proces mee af.