Nieuws

De Geul ondertekend Vitaliteitsakkoord

Gisterenavond, 25 oktober, vond in het Sportcentrum Papendrecht de gezamenlijke ondertekening plaats van het Vitaliteitsakkoord Papendrecht.

Vele maatschappelijke partners geven met hun deelname aan om met elkaar en de gemeente Papendrecht zich in te gaan zetten voor een gezond en vitaal Papendrecht.

Ook De Geul ondersteund dit initiatief en heeft zich dus hierbij aangesloten! We hopen op meerdere gebieden ons steentje bij te kunnen dragen aan het in beweging krijgen en houden van mensen en dan in dit geval specifiek de doelgroepen die om verschillende redenen vaak buiten de boot dreigen te vallen. We bieden met bijvoorbeeld onze afdeling Aangepast Zwemmen al ‘sporten op maat’ aan, maar zien hierbij zeker kansen dit verder uit te bouwen.

Tijdens de avond werd aangegeven wat de stand van zaken was en kregen we uitleg over de verdere mogelijkheden die dit akkoord ons gaat bieden. Daarnaast was er volop gelegenheid om kennis te maken met mensen van de andere disciplines zoals, naast meerdere sportverenigingen, enkele scholen en ouderen- en maatschappelijke organisaties.

Al met al een nuttige avond waar voldoende ideeën bleken te zijn om verdere invulling aan het akkoord te gaan geven.