CoronaNieuws

Gevolgen en Maatregelen Corona-virus

Update : 14 maart 2020 : AGZ-middag lessen afgelast

Beste Geulleden, ouders en vrijwilligers,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er vanmiddag, 12 maart 2020, door de overheid verdere maatregelen zijn afgekondigd tegen de verspreiding van het Corona-virus.

In navolging hiervan hebben de KNZB en NOC/NSF verdere maatregelen en adviezen gepubliceerd. Evenals Zwembadbranche Nederland en het Sportcentrum Papendrecht.

Uiteraard volgen we als bestuur deze beslissingen voor wat betreft de activiteiten van onze vereniging.  Concreet betekend dit het volgende;

Wedstrijdzwemmen & Masters : Wedstrijden
Alle wedstrijden waar De Geul aan zou deelnemen t/m 31 maart gaan niet door.

Wedstrijdzwemmen, Masters & Recreanten : Trainingen
Omdat er bij onze trainingen relatief weinig mensen tegelijk aanwezig zijn én zwemmen niet het risico op besmetting verhoogt, is besloten de trainingen voor als nog door te laten gaan.

Hierbij doen we wel een beroep op een ieder om de inmiddels bekende (extra) hygiëne regels te volgen.  We vragen tevens aan de zwemmers om bij binnenkomst op de banken aan de keerpuntzijde plaats te nemen en te wachten tot de andere zwemmers weg zijn, zodat we een drukke samenloop op de perrons vermijden.

Uiteraard mag een zwemmer bij ook maar de lichtste vorm van gezondheidsklachten niet komen trainen.  Dat betekent ook dat als een trainer de indruk heeft dat iemand bijvoorbeeld verkouden is, hij of zij naar huis gestuurd zal worden.

We rekenen hierbij op jullie begrip en medewerking.

Aangepast Zwemmen : Middaglessen
Update 14 maart : Gezien het directe contact wat de zwemmers en vrijwilligers met elkaar hebben, is vanuit de vrijwilligersgroep besloten om ook deze lessen in Maart af te gelasten.

Aangepast Zwemmen : Avondgroepen
Deze groepen zijn groter waarbij onderling contact moeilijker is te voorkomen. Daarbij bevinden zich bij deze groepen ook diverse zwemmers met een kwetsbare gezondheid, waardoor besloten is deze lessen in Maart af te gelasten.

Uiteraard staat het iedereen, zwemmer, trainer, vrijwilliger, vrij om, ook indien jouw activiteit wel doorgaat, zelf de keuze te maken om hier niet aan deel te nemen.

Overige activiteiten
Naast de wedstrijden, trainingen en lessen stonden er voor het einde van deze maand ook nog een paar andere activiteiten in de agenda zoals een spelletjesavond voor de jeugd op 20 maart en de ledenvergadering op 30 maart.  Hier over volgt nog nader bericht.

Tot slot; we volgen als bestuur uiteraard de landelijke berichtgeving omtrent het Corona-virus en zullen indien daar aanleiding voor is gewijzigde of aanvullende maatregelen nemen.