Nieuws

Henk de Wit

Gisterenavond bereikte ons het droevige bericht dat Henk de Wit, erelid van De Geul, eerder die dag was overleden.

Hoewel zijn gezondheid hem de laatste jaren niet meer toe liet het zwembad te bezoeken, zullen veel van de (oud-) recreanten en wedstrijdzwemmers hem herinneren als betrokken vrijwilliger die zich tientallen jaren voor de vereniging heeft ingezet. De laatste jaren als toezichthouder bij de recreanten, maar in de periode daarvoor betrokken bij tal van activiteiten als het Geulkamp, het geven van trainingen, jaren lang als redactie van clubblad De Spetters en op zijn vaste plek bij het startblok tijdens de zwem4daagse.

Die betrokkenheid en inzet waren in 2017 de aanleiding om Henk, na zijn afscheid van de badrand, te benoemen tot erelid van De Geul.

We wensen zijn familie vanaf deze plek sterkte toe in deze periode van afscheid.