Nieuws

Overlijden

Afgelopen weekend werden we als bestuur opgeschrikt door het onverwachte bericht dat Jan Rutte, jarenlang vrijwilliger bij het Aangepast Zwemmen, is komen te overlijden.
 
Jan was voor de avondgroepen een vertrouwd gezicht langs de badrand. Hij was reeds als vrijwilliger betrokken bij het AGZ al voor dit een onderdeel werd van De Geul. Na die overgang heeft hij een aantal jaren namens de afdeling in het bestuur gezeten en bleef hij lange tijd de coördinatie van de avondgroepen op zich nemen.
Hoewel zijn gezondheid hem de laatste periode beperkte kwam het overlijden afgelopen weekend toch onverwachts. We willen als bestuur en vrijwilligers van het AGZ hier nogmaals onze dank uitspreken voor de inzet die Jan in die vele jaren voor de vereniging heeft gehad en wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie veel sterkte in de komende periode.