Zomertrainingen 2021

This content has been archived. It may no longer be relevant

Aanmelding Zomertrainingen Masters Buitenbad

 • Omdat het gevoel is ontstaan net weer lekker op gang te zijn met het zwemmen, is er met een groepje bedacht dat het leuk zou zijn om in de zomervakantie met de masters zelf het buitenbad te huren.

  De badhuur zal met elkaar betaald moeten worden. Het was niet mogelijk een aantal banen te huren, dus we huren het hele buitenbad. Per training zal worden bekeken of er voldoende animo voor is. Dit zal later via de groepsapp 'Afscheid Harry' en/of persoonlijk worden gecommuniceerd. Als er dinsdagen zijn waarop meer dan de benodigde 15 personen hebben ingeschreven, zal dit worden gecompenseerd met de andere data.

  Kosten per training per persoon: € 6,-

  Er zal vooraf betaald moeten worden om te voorkomen dat we alsnog met overgebleven kosten blijven zitten. De inschrijfgelden zullen worden geïnd met een betalingsverzoek via WhatsApp. Voor de trainingen die niet doorgaan vanwege onvoldoende animo zal uiteraard niet betaald hoeven worden.

  We moeten ergens een grens stellen, dus worden, om de communicatie zo gemakkelijk mogelijk te houden (mailgroep masters), alleen de masters; 20+-ers uitgenodigd.

  Als we lijnen in het 6-banen buitenbad willen hebben, zullen we deze er zelf in moeten leggen. Dit kan echter pas nadat de recreatieve zwemmers het zwembad hebben verlaten.

  Er zal, zoals we de afgelopen maanden aan gewend zijn geraakt, voor trainingen op A4 worden gezorgd. Ook zullen we zelf het toezicht verzorgen (deels Nanda, deels Harry).

  Hoewel er weer versoepelingen aankomen blijft natuurlijk wel gelden dat als je Corona-gerelateerde klachten hebt, recent contact hebt gehad met iemand waarbij Corona is geconstateerd, net terug bent uit een risicogebied of een waarschuwing van de CoronaMelderApp gekregen hebt, je niet mag komen zwemmen.

  Als je om wat voor reden dan ook toch niet naar de training komt, is het fijn als je je even afmeldt bij Marian. Maar restitutie van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk omdat de huur gewoon betaald moet worden.
 • Vanwege de versoepelingen is deze per 26 juni a.s. niet meer nodig, daarom is deze komen te vervallen.
  We willen je natuurlijk wel vragen om bij klachten thuis te blijven.
 • Het is gebleken dat de bevestigingsmail soms er wat lang over doet, dus we vragen je even geduld te hebben met eventueel opnieuw aanmelden. Controleer na 20 minuten je mail nog eens alvorens je opnieuw aan te melden.

 

Verificatie