Zomertrainingen 2024

Na het succes van vorige jaren, en op veler verzoek, is besloten ook dit jaar weer te inventariseren of er voldoende animo is om de zomertrainingen te organiseren op de dins- en vrijdagen tijdens de zomervakantie (13 juli t/m 25 augustus).

De badhuur zal weer met elkaar betaald moeten worden. Het is niet mogelijk een aantal banen te huren, dus we huren het hele buitenbad. Per training zal worden bekeken of er voldoende animo voor is. Na de uiterlijke inschrijfdatum zal dit via de mail en in de groepsapp; ‘De Geul Zomertrainingen’ (of persoonlijk) worden gecommuniceerd.

Ondanks een prijsverhoging van de badhuur zijn de kosten per training per persoon hetzelfde gebleven: € 6,-

Om een training door te laten gaan zijn gemiddeld 15 zwemmers nodig om de badhuur te kunnen dekken. Als er dinsdagen en/of vrijdagen zijn waarop meer personen hebben ingeschreven, zal dit worden gecompenseerd met de andere data, waardoor deze wellicht toch ook door kunnen gaan. Er zal een minimum van 10 zwemmers per avond aangehouden worden. Omdat we tijdig aan het SportCentrum moeten doorgeven welke avonden wij definitief het bad willen huren is de uiterlijke inschrijfdatum: Zondag 2 juni.

Er zal vooraf betaald moeten worden om te voorkomen dat we alsnog met overgebleven kosten blijven zitten. De inschrijfgelden zullen vooraf worden geïnd met een betalingsverzoek via WhatsApp. Voor de trainingen die niet doorgaan vanwege onvoldoende animo zal uiteraard niet betaald hoeven worden. Voor trainingen die vanwege (weers-)omstandigheden achteraf niet kunnen doorgaan zal helaas geen terugbetaling mogelijk zijn.

We moeten ergens een grens stellen, dus worden, om de communicatie zo gemakkelijk mogelijk te houden (mailgroep masters.degeul), alleen de masters; 20 + -ers uitgenodigd. Daarnaast zullen NK-/ NJK-gangers van de selectie de mogelijkheid krijgen om buiten mee te trainen.

De lijnen zullen we gemeenschappelijk weer zelf in het 6-banen buitenbad moeten leggen. Dit kan echter pas nadat de recreatieve zwemmers het zwembad hebben verlaten.

Er zal voor trainingen worden gezorgd. Monique van Dalen heeft aangegeven ook tijdens deze zomertrainingen toezicht op ons te willen houden. Als zij een avond niet beschikbaar is, zal via de groepapp worden geïnventariseerd wie haar kan/wil vervangen.

Als je om wat voor reden dan ook toch niet naar de training komt, is het fijn als je je even afmeldt bij Monique en/of Marian. Maar restitutie van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk omdat de huur gewoon betaald moet worden.

Aanmelding Zomertrainingen Masters Buitenbad

  • Er zal vooraf betaald moeten worden om te voorkomen dat we alsnog, achteraf met overgebleven kosten blijven zitten. De inschrijfgelden zullen vooraf worden geïnd met een betalingsverzoek via WhatsApp. Voor de trainingen die niet doorgaan vanwege onvoldoende animo zal uiteraard niet betaald hoeven worden.
  • Het is gebleken dat de bevestigingsmail soms er wat lang over doet, dus we vragen je even geduld te hebben met eventueel opnieuw aanmelden.
  • Controleer na 30 minuten je mail nog eens alvorens je opnieuw aan te melden.
  • Je ontvangt een bevestigingsmail, dan is je inschrijving pas definitief !!!
  • Als je geen bevestigingsmail ontvangen hebt, is je inschrijving niet (goed) verwerkt. Probeer het later nogmaals en laat het anders aan Jeff of Marian weten, als het dan weer niet lukt.
 

Verificatie